Tipy na výlety

Chcete si zpestřit vaši dovolenou nějakým pěkným výletem? Zkuste se inspirovat našimi typy, které stojí za to.

Český Krumulov

Vzdálenost od ubytování: 60km

Spleť křivolakých středověkých uliček, malebné štíty měšťanských domů, romantická zákoutí, impozantní zámek nad Vltavou, kavárny i středověké krčmy, výstavy, koncerty, festivaly - to všechno je Český Krumlov. Město s jedinečnou magickou atmosférou je od roku 1992 zapsáno mezi památky UNESCO.


Třeboň

Vzdálenost od ubytování: 17 km

Historická část města s dominantami areálu renesančního zámku, gotického kláštera a děkanským kostelem, souborem renesančních a barokních měšťanských domů na náměstí, půvabnou renesanční hradniční věží a novogotickým městským pivovarem se staletou tradicí je autentickým obrazem města doby vrcholné éry rybničního hospodářství 16. století. 

Suchdolská pískovna

Vzdálenost od ubytování: 3km


Suchdolská pískárna nabízí možnost koupání a přírodní pláž u vody, která se vyrovná modrému oceánu a velkým pískovým plážím z jemného písku. Najdete ji obklopenou lesem kousek za Suchdolem směr Třeboň po pravé straně. Parkování je možné na parkovišti po levé straně silnice.

Červené blato

Vzdálenost od ubytování: 12km

Na okraji CHKO Třeboňsko leží unikátní přírodní rezervace Červené blato, která patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České republice. Rezervaci mohou návštěvníci blíže poznat pomocí naučné stezky, která vede z části po lesních cestách, z části pak po dřevěných chodníčcích. 


Terčino údolí

Vzdálenost od ubytování: 18km

Kdysi to bylo docela obyčejné údolí řeky Stropnice západně od Nových Hradů, než tu hrabě Buqoy na přání své manželky Terezie založil v polovině 18. století přírodní park s řadou okrasných stromů a keřů.

Hrobka Buquoyů

Vzdálenost od ubytování: 17km

Buquoyská hrobka tvoří výraznou dominantu novohradského hřbitova. Nad vchodem do zádušní kaple upoutá pohledy rozměrná pozlacená mozaika Panny Marie, zhotovená podle návrhu Maxe Švabinského.


Tvrz Žumberk

Vzdálenost od ubytování: 25km

Základní kámen tvrze byl položen v 15. století. Následně byla tato gotická tvrz přestavována, ale už od první poloviny 17. století ji šlechta nevyužívala k bydlení a stavba pustla. Nyní v rekonstruovaném objektu vystavuje expozici lidového malovaného nábytku z 18. a 19. století Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Dobrá Voda

Vzdálenost od ubytování: 25km

V Novohradských horách najdete na jihozápadním svahu dominantu lokality, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dobré Vodě u Nových Hradů, která je viditelná za jasného počasí až z Budějovicka či Třeboňska. Místní prostředí je vyhledávané pro svůj klid i přírodní scenérie.


Rozhledna Kraví Hora

Vzdálenost od ubytování: 26km

Kraví hora (953 m) je jedním z vrcholů Novohradských hor tyčící se kousek od obce Hojná Voda. Samotná hora je velmi bizarním přírodním útvarem. Na úbočí se rozkládá rozsáhlé žulové suťové pole, zčásti zarostlé náletovými dřevinami. V lesních partiích se vyskytují neobvyklé skalní útvary, mezi nimiž je nejznámější kámen zvaný Napoleon.

Prales Hojná Voda

Vzdálenost od ubytování: 32km

Prales Hojná Voda leží v jižních Čechách, v oblasti Novohradských hor na úpatí hory Vysoká (1034 m). Jedná se o jednu z nejstarších přírodních rezervací ve střední Evropě. Založena byla roku 1838 hrabětem Jiřím Buquoyem.